आशियाना प्रवाशाने उड्डाण दरम्यान विमानाचा आपत्कालीन दरवाजा उघडला, अनेक जखमी

आशियाना एअरलाइन्सचे विमान 194 जणांसह दक्षिणेकडील जेजू बेटावरून आग्नेय शहर डेगूकडे जात होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?