पहा | भारताच्या अणुकार्यक्रमाचे जनक होमी जे. भाभा यांचे जीवन

पहा | होमी जे. भाभा कोण आहेत?

[1945च्याउन्हाळ्यातमहायुद्धसहाव्यावर्षातदाखलझालेएप्रिलमध्येअॅडॉल्फहिल्टरच्यामृत्यूनेयुरोपमधीलयुद्धसंपले

परंतु मित्र राष्ट्र आणि जपान यांच्यातील पॅसिफिक युद्ध आधीच चौथ्या वर्षात होते. युद्ध वाढेल या भीतीने मित्र राष्ट्रांनी जपानवर आक्रमण करण्याची योजना आखली.

परंतु अमेरिकन युद्धातील मृतांची संख्या आधीच मासिक उच्च पातळीवर आहे. भूमीवरील आक्रमणामुळे अधिक जीवितहानी होऊ शकते आणि युद्ध थांबवण्याचा एक असाध्य प्रयत्न असल्याने, 6 ऑगस्ट 1945 रोजी अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमा शहरावर लिटल बॉय नावाचा अणुबॉम्ब टाकला.

अणुऊर्जेची विनाशकारी शक्ती जगाने प्रथमच पाहिली. पण जपानने शरणागती पत्करण्यास नकार दिला. तीन दिवसांनंतर, आणखी एक बॉम्ब, फॅट मॅन, नागासाकीवर टाकण्यात आला.

जपानने बिनशर्त आत्मसमर्पण केले.

भारतातील अराजकतेपासून 6000 किमी अंतरावर, होमी जे भाभा, एक भौतिकशास्त्रज्ञ, युद्ध संपण्याची आतुरतेने वाट पाहत होते जेणेकरून ते केंब्रिजला परत येऊ शकतील. येत्या काही वर्षांत, ते आपले विचार बदलतील आणि मागे राहतील आणि भारतीय अणुयुगाची सुरुवात करून भारतीय अणु कार्यक्रमाची पायाभरणी करतील.

भारताच्या अणुकार्यक्रमाचे जनक होमी जे भाभा यांची ही कहाणी आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?