पार्किंग : ‘ते’ दहा होर्डिंग शेवट पाडले; स्वीकारीत स्ट्रक्चर स्टॅबिलिटी ठेका नेणे
पान चालू वृत्तसेवा : गेल्या गेल्या 434 होर्डिंगपैकी 10 होर्डिंगचे स्ट्रक्चर स्टॅबिलिलिटी प्रस्तुत न केल्याने आधार प्रदान करण्यात आला आहे. ते दहा होर्डिंग राष्ट्र टाकून जप्त करण्यात आले आहेत. आता, परवानाधारक होर्डिंगचे
स्ट्रक्चर स्टॅबिलिटी सुरू नरे लोडिंग ब्लॉकच्या रडारवर आले आहेत.

किवळे 5 येथील स्थानिक होर्डिंग व्यक्तींकडून दाखल झाले. तर, 3 जण गंभीर झाले. त्या करारानंतर विजयाच्या दिवशी 18 एप्रिलला शिवसेना शेखर सिंह यांनी सर्व संचालक व संचालकांना पुढील 15 दिवसांत होकार दिला. त्यांची बैठक चिंतांनी सक्त सूचना केल्या.

मुंबई उच्च प्रदेश गेले 434 हार्डिंग चालकांना स्ट्रक्चर स्टॅबिलिटी सामने दाखला विधान आदेश देण्यात आले होते. सत्य सत्य264 होर्डिंग व्हिडिओ आहेत. बिट 25 होर्डिंगचा सामने सादर करण्यात आला आहे. फक्त खालीा निंगोरे 10 होर्ड पाडण्यात आले आहेत.

दरम्यान, परवानगी दिलेली एकूण १ हजार ३१८ जाहिराती आहेत. जनता जागृत सर्वांधिक 1 हजार 287 तर, जागा जागतील 33 होर्डिंग आहेत. एकूण 916 होर्डिंगचे स्ट्रॅबिलिटी स्टॅबिलिटी सादरीकरण सादर करण्यात आले आहे. 402 होर्डिंगवर लोकांच्या रडारवर आले असून, विधान विधान आदेश देण्यात आले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?