बीसी मंजुनाथ, नथुलाल सोलंकी, दर्शन दोशी आणि मोरे फॉर्म ‘रिदम्स ऑफ इंडिया’