राहुरी : शिक्षण राज्याला बलकटी द्या : आ. तनपुरे
राहुरी; चालू वृत्तसेवा : सत्ता सत्ता प्राप्ति दुरवस्था बळकटी तत्काळ चालू फायदा आहे. शहरी भाग ग्रामीण ग्रामपंचायत शैक्षणिक परिस्थिती आहे. अनेक शाळा उघड्यावर भरतात, ही राज्यासाठी खेदाची बाब आहे. शहरी व ग्रामीण शैक्षणिक दरी कमी करण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्राला बलकटी ‍लिखत आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी अभ्यासात केली.

ग्रामविकासाच्या वर चर्चा करताना, आ. तनपुरे म्हणाले, ग्रामीण ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ शहर व ग्रामीण भाग अशी दरी निर्माण झाली आहे. अनेक शाळा सुरू आहेत. जिल्ह्याच्या प्राथमिक इ. 1 ली ते 4 थीम्स दोन खोल्यांमध्ये भरतात. शहराच्या नेत्यांच्या एका वर्गाला दोन शिक्षक शिकवतात तर ग्रामीण भागाचे मात्र दोन वर्गातले धनदांडव सामान्यपणे एकच शिक्षक देतात.

इंग्रजी केवळ शिक्षण खर्चा‍या काही शालेय शिक्षण शिक्षण शिक्षक इंग्रजी विषय शिकण्याचे निपुण नसतात. अशा काही इंग्रजी शाळांमध्ये नैपुण्य नसलेले शिक्षक मुले नामानिराळे मराठी शिकतात, अशी परिस्थिती परिस्थिती शिक्षणात बदल होत आहे, असे आ. तनपुरे म्हणाले. शिक्षण व्यवस्था बदलताना शाळा शिक्षकांना शैक्षणिक संस्था इतर कामाचा व्याप कमी केला पाहिजे. शिक्षकांना शिक्षणाचेच काम देणे घेणे आहे. यासह शिक्षकांना अत्याधुनिक शिक्षणाचे उपयुक्त ज्ञानावे, असे ते म्हणाले.

वांबो ग्रामीण रूग्णालयाचा विषयरीत
मराठी ग्रामीण भागाच्या समस्यांमुळे मतभेद येत आहेत. तनपुरे येथील ग्रामीण रूणालयाची बातमी- अपरिहार्य अधिकारी उपस्थित सदस्य एका रात्री वाग्गोचा बळी गेला. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ तनपुरे यांनी केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?