संशोधकांनी मानवी आतड्यांतील चांगल्या जीवाणूंच्या वाढीला चालना देण्याचे मार्ग शोधले – NDTV

  1. संशोधकांनी मानवी आतड्यात चांगल्या बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्याचे मार्ग शोधले  NDTV
  2. मानवी आतड्यात फायदेशीर बॅक्टेरियमचे अस्तित्व वाढवणे  Phys.org
  3. सस्तन प्राण्यांच्या आतड्यात वाढण्यासाठी जीवाणूंना फेज वेगळे करणे आवश्यक आहे  न्यूज-मेडिकल.नेट
  4. बॅक्टेरियांना सस्तन प्राण्यांच्या आतड्यात फिटनेससाठी फेज सेपरेशनची आवश्यकता असते  विज्ञान
  5. Google News वर संपूर्ण कव्हरेज पहा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?